Annemarie Bijl
Praktijk voor Psychologie en Psycho-oncologie, verlies- en rouwverwerking

Kwaliteit drs. Annemarie Bijl

Annemarie Bijl is universitair opgeleid. Zij volgt nog altijd postdoctorale opleidingen ter vakbekwaamheid. Daarnaast vraagt zij intervisie en supervisie bij collega’s en volgt de psychologie gerelateerde problematiek nauwlettend.

Opleiding en Registratie Annemarie Bijl

Universitaire opleidingen
Klinische Psychologie
Basisaantekening Psychodiagnostiek
Gezondheidspsychologie

Scholing/training
EMDR
Cognitieve Gedragstherapie volwassenen en ouderen
Cognitieve Gedragstherapie Vermoeidheid
Oplossingsgericht werken
Psycho-oncologische nazorg

Registraties
AGB-code zorgverlener: 94102991
AGB-code praktijk: 940632380
KvK 60945907


Naast deze wet- & regelgeving heeft Annemarie een geheimhoudingsplicht. Zij zal absoluut geen informatie delen met andere partijen, tenzij er zelf toestemming voor is verleend. Door onafhankelijk van zorgverzekeraars te werken, zal er ook geen informatie terechtkomen bij de zorgverzekeraar.

Annemarie gaat zorgvuldig met haar cliënten om maar als men ontevreden is of er zijn, klachten, dan wil zij deze graag horen. Zij zal samen met de cliënt zoeken naar een oplossing.