Annemarie Bijl
Praktijk voor Psychologie en Psycho-oncologie, verlies- en rouwverwerking

Tips bij verwerken

Emoties toelaten
Zonder het toelaten van emoties is verwerken niet mogelijk. Toelaten van emoties is belangrijk om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Dit is wel afhankelijk van de mate waarin men zich kan uiten en kan delen met anderen. Als je je gedwongen voelt om je altijd in te houden, is er geen herbeleving, geen verwerking. Het simpel benoemen van de ervaren emoties vermindert de intensiteit van emoties, probeer het maar.

Stilstaan bij je emoties
Jezelf en je emoties serieus nemen. Het is reŽel en belangrijk om te voelen; om stil te staan bij jouw emoties.

Een tť grote focus op de emotionele verwerking kan het proces ook bemoeilijken, waardoor de emotie langer aanhoudt.

Afleiding zoeken.
Helpt niet op de lange termijn, maar helpt wel om je emoties wat rust te gunnen.

Steun zoeken bij anderen
Met iemand erover praten. Hoe voel je je en wat doet het met je. Doe dit met iemand in je omgeving van wie je weet dat die goed naar je kan luisteren. Niet vergeten dat de mensen in je omgeving ook moeten verwerken dat jij kanker hebt.

Creatieve activiteiten
Probeer om je gevoelens en emoties tot uiting te brengen via creatieve activiteiten of om de emoties van je af te schrijven.

Neem de tijd, wees geduldig, je hebt een intense periode achter de rug. Maar als je steun nodig hebt bij het verwerken, voel je dan van harte welkom bij mij.

Annemarie Bijl
Contact