Annemarie Bijl
Praktijk voor Psychologie en Psycho-oncologie, verlies- en rouwverwerking

Tarieven en vergoeding

Tarieven:
Een consult 60 minuten € 75,-
Een consult 45 minuten € 60,-

Om ondersteuning en hulp voor iedereen mogelijk te maken is er in overleg een gereduceerd tarief mogelijk. Personen met een beperkt inkomen, komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief van tweeduizendste procent van het bruto jaarinkomen.

Vergoeding door zorgverzekeraars:
De wetgeving omtrent vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg is continu aan verandering onderhevig. Het is momenteel zo geregeld dat psychologische begeleiding vanuit de basisverzekering enkel wordt vergoed voor bepaalde diagnoses binnen de Basis GGZ.
Dit is zeer beperkt en bovendien wordt bij vergoede zorg eerst het eigen risico aangesproken.

De psychologische begeleiding bij Praktijk Annemarie Bijl wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Je kunt in enkele gevallen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, maar dit verschilt per zorgverzekeraar.
Je betaalt de psychologische begeleiding eerst zelf en vervolgens dien je de nota in bij de zorgverzekeraar om te zien of je in aanmerking komt voor eventuele vergoeding.
Werkgerelateerde problematiek, spanningsklachten, begeleiding bij rouwproblematiek, relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen zijn sowieso uitgesloten van vergoeding door zorgverzekeraars.

Annemarie Bijl
Contact