Annemarie Bijl
Praktijk voor Psychologie en Psycho-oncologie, verlies- en rouwverwerking

Wat is een burn-out?
Burn-out is in de meeste gevallen het eindstadium van een jarenlange overbelasting op het werk. Vaak gaat het bij burn-out om mensen die jarenlang hun hart en ziel in hun werk hebben gelegd en uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat ze er te weinig voor terug krijgen. Ze hebben het gevoel niet beloond te worden voor al de gedane inspanningen. Door die conclusie en door dat gevoel zakt hun motivatie om nog te werken volledig weg. Men is opgebrand, uitgeblust, uitgeput en, leeg.
Een burn-out door het werk wil niet zeggen dat iemand het werk niet goed doet of dat die persoon onbekwaam is. Dikwijls zijn de mensen met een burn-out juist zeer goede werkkrachten. Vaak gaat het om plichtsbewuste mensen die altijd zeer gemotiveerd en gedreven waren en voor zichzelf en de anderen de lat altijd zeer hoog hebben gelegd.

Hoe herken je een burn-out?
Mensen met een burn-out:
Een beginnende burn-out
Mensen met een beginnende burn-out ervaren negatieve emoties als ontgoocheling, kwaadheid en zijn op bepaalde momenten niet meer gemotiveerd om naar het werk te gaan. Ze piekeren over het werk en twijfelen aan het nut van hun werk. Het kan gebeuren dat mensen zoín periode van weinig motivatie afwisselen met een periode van compensatie. Dat betekent dat ze na die periode extra hard werken. Daar is op zich niets verkeerd mee maar weet echter dat er in die gevallen energie wordt geput uit de reserves, waardoor de kans ontstaat dat men opnieuw in een periode terecht komt waar men geen motivatie meer heeft.
Het is belangrijk om deze emoties en ervaringen onder ogen te zien. Zo niet, dan dreigt de beginnende burn-out over te kunnen gaan naar een echte burn-out.

Wat kan je eraan doen?
Durf nee te zeggen en gun jezelf rust maar dan moet je over voldoende kracht beschikken om actief de eigen geestelijke gezondheid te versterken. Als je die kracht niet meer hebt, dan moet je een professionele hulpverlener raadplegen.

Annemarie Bijl
Contact